Dịch vụ Di dời hệ thống CNTT Dịch vụ Di dời hệ thống CNTT Ứng dụng cho các công ty, đơn vị muốn tố chức các chương trình, sự kiện cho người dùng qua môi trường internet. XEM CHI TIẾT Dịch vụ Đo kiểm, Đánh giá hệ thống cáp mạng Dịch vụ Đo kiểm, Đánh giá hệ thống cáp mạng Khi các ngân hàng, bảo hiểm hoặc các công ty phát triển, thì những máy chủ (server) nhanh chóng trở thành những tủ Rack và được đặt ở phòng riêng. XEM CHI TIẾT Giải pháp Bảo mật hệ thống Giải pháp Bảo mật hệ thống Kiểm định và kiện toàn cấu hình máy chủ là một quy trình cần được triển khai trong những doanh nghiệp, tổ chức áp dụng Công nghệ thông tin vào việc quản lý. XEM CHI TIẾT
Go to Top