Giải pháp Wifi

Lợi ích: Tăng tính di động: Mạng không dây cho phép người dùng di động truy cập thông tin theo thời gian thực họ có thể di chuyển không gian của công ty bạn mà không bị ngắt kết nối mạng. Điều này làm tăng khả năng làm việc theo nhóm và năng suất trong…