Giải pháp CCTV

Hệ thống camera quan sát cung cấp khả năng giám sát được sử dụng để bảo vệ con người, tài sản và hệ thống. Hệ thống camera quan sát chủ yếu đóng vai trò như một hệ số nhân của lực lượng an ninh, cung cấp khả năng giám sát cho một khu vực rộng…

Dịch vụ đo kiểm, đánh giá hệ thống cáp

Sau khi hệ thống mạng được triển khai có thể dễ dàng nghĩ rằng phần cứng và dây cáp mạng có thể bỏ qua. Tuy nhiên thực tế, điều đó không đúng, đặt biệt là nếu đều đó diễn ra trong vài năm. Mạng là cái gì đó sẽ phát triển theo thời gian để…

Dịch vụ Cho thuê nhân sự CNTT

Thuê nhân sự IT đang là xu hướng mới phổ biến và mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Thay vì phải duy trì vận hành quản lý đội ngũ IT cố định, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ cung cấp đội ngũ IT chuyên nghiệp, kinh nghiệm giúp vận hành hệ thống…