Thi Công Hạ Tầng CNTT & Di Dời Phòng Server Sacomreal

Sacomreal – Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín là một công ty hàng đầu vế bất động sản tại Việt Nam.

Hạng mục công việc

  • Tư vấn, thiết kế thi công phòng máy chủ và hạ tầng CNTT.
  • Di dời 2 phòng máy chủ tại 2 site về địa điểm mới.
  • Thiết lập hệ thống cho phù hợp với hạ tầng mới.
  • Bảo đảm hệ thống hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng và gián đoạn đến hoạt dộng của công ty.