Thi Công Hạ Tầng CNTT cho DHL

DHL là công ty hàng đầu thế giới trong ngành giao nhận vận tải.

Hạng mục công việc

  • Tư vấn, thiết kế và thi công hạ tầng mạng cho văn phòng và kho bãi của DHL tại Việt Nam.
  • Hỗ trợ, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống mạng, thoại và CCTV.