Bảo Trì, Bảo Dưỡng Hệ Thống An Ninh & Báo Động ATM của ANZ

ANZ là ngân hàng thương mại có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Hạng mục công việc

  • Lắp đặt hệ thống báo động cho các máy ATM của ANZ tại Việt Nam.
  • Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera an ninh cho các máy ATM.